Resultaat enquête mei 2019


Deze enquête werd gehouden onder de gasten van het Toon Hermans Huis in de periode januari t/m april 2019

Algemeen

57 gasten hebben onderstaande vragenlijst ingevuld. 

Vragen

 

Hoe is Toon Hermanshuis bij jou bekend?

* mond op mond                             50%

* website                             17%

* eigen initiatief                   9%

* huisarts                            5%

* advertentie                      5%

* overig                              14%

In welk jaar bezocht je voor het eerst het THH?

* 2000 – 2008                    13 %

* 2008 – 2018                    87 %

 

Hoe heb je de begeleiding van gastvrouwen/gastheren ervaren.?

* zeer goed                        70%
* goed                                27%
* voldoende                        3%

Hebben wij aan uw verwachtingen voldaan?

* Ja                                      99%

Aan welke activiteit heb je deelgenomen? (Top 6 van activiteiten waaraan onze gasten hebben deelgenomen)

  1. Yoga
  2. Wandelen
  3. Stoere soep
  4. Gespreksgroepen/woensdagochtend
  5. Massages
  6. Kerstviering

Wat betekent een  bezoek aan THH voor jou?2019 07 02 Enquee THH

* ik word gehoord
* minder alleen met ziekteproces
* kan me beter ontspannen; ben energieker
* minder angstig naar omgeving
* durf hulp te vragen
* steun van lotgenoten
* beter in mijn vel
* kwaliteit van leven is verbeterd
* ben positiever over mezelf

Kun je iets voor het THH betekenen.

* 2/3 nee ( te druk met andere zaken)
* 1/3 ja ( hand en span diensten; misschien op termijn).

Conclusie

Geënquêteerde gasten zijn zeer tevreden met de activiteiten en de aandacht
die zij in ons huis ervaren. Voor deze groep gasten doen wij de juiste dingen.
Interessant blijft de vraag of deze basisgroep voldoende is voor het voort-
bestaan van ons huis.

Enquêtecommissie, 6 mei 2019