2019 06 16 Ervaring troostboekje 
Troostboekje

       


      Herinneringen verbinden
      Wat het oog niet meer ziet
 

Verlies en verdriet

Nu 2 jaar geleden, mei 2017 hebben we afscheid genomen van Jack, 34 jaar echtgenoot, vader en schoonvader. Verlamd, verdwaasd en ontredderd kom je onvoorbereid in een rouwproces.
Een mooi gevolg op de gespreksgroep ‘Rouwverwerking’ in 2018 nu deelgenomen aan de workshop ‘Troostboekje’ allen aangeboden door het Toon Hermans Huis.
Annie en Willian gaven de handvatten, tools en de begeleiding in deze workshop. Door het aanbod van creatieve opdrachten, het maken van een collage, naammandala, lotusbloem en de interactieve gesprekken met deelnemers en begeleiders ben je bezig met het verlies en verdriet.
Ik had met het maken van ons troostboek de lat hoog gelegd.

Ontroering2019 06 17 Ervaring monique

Het “worstelen” door de duizenden foto’s en het bezig zijn met het creëren van dit speciale herinneringsboek heeft mij vaak tot diep, daar waar de ‘pijn’ zit, ontroering en verroering gebracht. De mix van de alleszeggende en ‘vertellende’ foto’s, muziek, songteksten zijn van groots belang geweest om mij te doen belanden waar ik nu ben. Twee jaar later. De scherpe randjes zijn ervan af mede dankzij de begeleiding door Annie en Willian. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid, creativiteit en empathisch vermogen is het een geslaagd eindproduct geworden.

Mijn dank is groot,

Chapeau voor alle vrijwilligers van het Toon Hermans Huis

Monique

Mei 2019