Bestuursleden Toon Hermans Huis

 

 

Jos Bloo,2019 foto Jos Bloo

Voorzitter

De activiteiten die het Toon Hermans Huis ontplooit vind ik van groot belang voor de lokale samenleving. Ook de grote inzet en betrokkenheid van alle gastdames (en gelukkig inmiddels ook steeds meer) gastheren, waardeer ik zeer. Ik wil daarom graag mijn steentje aan het Toon Hermans Huis bijdragen. Dat kan ik doen als lid van het bestuur.
Ik ben voorzitter van het bestuur en verzorg de juridische inbreng. In die rol heb ik steeds meer kijk gekregen op nut en noodzaak van ons huis en steeds meer plezier in het kunnen bijdragen aan de bestuurlijke organisatie, samen met de directeur. We slaan allerlei nieuwe wegen in en het is mooi om te zien dat er daarbij de gastdames en –heren eigen ideeën en een steeds grotere eigen inbreng hebben.

 

Hans Schreurs,2019 03 24 Hans Schreus Penningmeester THH

Penningmeester 

Ik ben Hans Schreurs. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam op mijn accountantskantoor Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseur te Tegelen.

Via een medewerker van het Toon Hermans Huis kreeg ik de vraag of ik een bijdrage kon en wilde leveren. Dit was voor mij geen moeilijke vraag en ik heb positief geantwoord. Met name door mijn achtergrond heb ik de functie penningmeester aanvaard. Naarmate de tijd vordert ben ik steeds meer betrokken geraakt bij het THH. Het goede werk dat verricht wordt door de vele vrijwilligers moet ook financieel kloppen en dat is mijn functie binnen de stichting.

 

Jack Kusters,2019 Bestuur Jack Kusters

Bestuurslid en coördinator sponsorcommissie

Als elektrotechnisch projectleider van Energa was ik rond 1994 betrokken bij de renovatie van Dominicanenklooster Mariaweide en het Toon Hermans Huis. Vooral door de inbreng van de architect voor dit project, Ton Kleinjans, tevens voormalig bestuurder, kreeg ik een goed beeld van de rol die het Toon Hermans Huis vervult. Een heel belangrijke aanvulling op alle medische voorzieningen die ons land kent! Je gaat je dan realiseren dat jouw naasten, geluk en gezondheid héél véél belangrijker zijn dan werk en bezittingen.
Het leek mij dan ook een mooie uitdaging om op vrijwillige basis bij te dragen aan iets goeds in de maatschappij en daarom ben ik in 2017 toegetreden tot het bestuur. Een extra taak hierin is om de werving van sponsoren nieuw leven in te blazen. Gezien de steeds minder wordende overheidsgelden wordt financiële steun uit andere bronnen steeds noodzakelijker voor het huis, voor bij voorbeeld de huisvesting, opleidingen voor de vrijwilligers en alle algemene kosten.
Geboren en getogen in Lomm, als zoon van een wegenwachter ben ik als vanzelf in de techniek terecht gekomen en gebleven; bij Energa. Ik ben getrouwd met Ine en we hebben drie dochters en inmiddels twee prachtige kleinzonen. In mijn vrije tijd staat mijn gezin voorop en ga ik daarna graag samen met Ine hardlopen bij atletiekvereniging Scopias, omdat dit heel erg leuk is en bovendien lichaam en geest in optimale conditie houdt.

  

Yes vd Wouw,2019 03 15 Yes vd Wouw

Bestuurslid

Yes van de Wouw, ruim 50 jaar geleden geboren in Nederweert is begin 2019 toegetreden tot het bestuur Toon Hermans Huis.
In Utrecht, Tilburg en Maastricht opgeleid en via Maastricht en Doetinchem door de liefde in Venlo terecht gekomen. Ik ben hier sinds 2006 werkzaam als internist-oncoloog. Dit houdt in dat ik patiënten met kanker behandel met chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie. Omdat ik het heel belangrijk vind dat patiënten en hun naasten voor, tijdens en na dit traject ook buiten het ziekenhuis begeleid kunnen worden, heb ik direct JA gezegd toen ik voor het bestuur van het Toon Hermans Huis werd gevraagd. Het THH geeft extra ondersteuning, afleiding en uitleg die we binnen het ziekenhuis niet kunnen leveren of die mensen ook juist buiten het ziekenhuis willen ontvangen om even niet aan de ziekte te hoeven denken.
Als ik niet aan het werk ben, geniet ik van mijn gezin en maak heerlijke buitenritten op mijn paard. Om in conditie te blijven doe ik jaarlijks mee aan de Venloop.