Beloningsbeleid2019 Beloningsbeleid


Het bestuur

Het bestuur van het Toon Hermans Huis Noord-Limburg krijgt voor haar werkzaamheden geen beloning.

Dagelijkse leiding

De leiding en de secretariële ondersteuning ontvangen een salaris dat ruim onder de dg-norm (BBRA) blijft.

Vrijwilligers

De vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Indien van toepassing wordt er een reiskostenvergoeding uitgekeerd.