Groepsgerichte oncologische zorg

In tegenstelling tot individuele zorg maakt groepsgerichte zorg gebruik van de groep als middel om met elkaar in gesprek te komen om de gevolgen van de diagnose kanker en het leven na de diagnose bespreekbaar te maken.
Veel voorkomende vragen zijn het omgaan met emoties, het moeilijk kunnen verwerken van ( aanstaand) verlies, angst voor terugkeer, er met elkaar niet goed of (allemaal heel anders mee) omgaan. Hulpvragen met betrekking tot arbeidsproces.


In deze groepsbegeleiding is sprake van lotgenotencontacten. De meerwaarde van lotgenotencontact is:
* Contact met gelijk gestemde
* Onderlinge uitwisseling van ervaringskennis
* Laagdrempeligheid
* Ondersteuning bij het persoonlijk herstelproces
* Erkenning en herkenning van elkaars vragen leidt tot steun, begrip en verbinding bij de verwerking van psychsociale problemen ten gevolge van kanker.

Op dit moment zijn er 3 groepen actief
1. De groep voor mensen met kanker
2. De groep voor partners van mensen met kanker
3. De groep voor nabestaanden van mensen met kanker.

Kenmerken van deze groepsbegeleiding zijn

A. Herkenning en erkenning
* Ontmoeting met lotgenoten leidt tot herkenning en erkenning
* Een ander horen verwoorden wat je zelf ook voelt en denkt helpt eigen gevoelens en gedachten te ontdekken, onder ogen te zien en te accepteren
* Met deelname aan een groep doorbreekt de gast per definitie zijn/haar isolement
* De gast leert zijn problematiek in een bredere context te plaatsen, men ervaart in een groep dat ze niet de enige zijn met deze problematiek.

B. Leren van anderen
* Ontdekken dat anderen met eenzelfde probleem anders omgaan, kan een opluchting geven, relativerend werken en/of een aanmoediging zijn om het eigen probleem anders aan te gaan pakken
* Groepen kunnen een zekere mate van anonimiteit hebben, een directe persoonlijke benadering kan voor sommige te bedreigend zijn. Kijken en luisteren naar anderen kan zelfinzicht geven zonder dat men zich direct bloot moet geven
* Een groep biedt de gelegenheid leerervaringen op te doen in contact met anderen, d.m.v. identificatie, imitatie, feedback, informatie, interactie, experimenteren en zelfinzicht vergroten.

C. Leren van vaardigheden
* Een groep geeft de mogelijkheid om te oefenen ( in een relatief veilige omgeving) met ander/nieuw gedrag.
* Interacties in een groep vormen een meerwaarde in de begeleiding/ondersteuning.

naar het overzicht van de producten